Thứ tư, 17/2/2021, 10:45
Lượt đọc: 56

Âm nhạc 6 - Tuần 22 - Ngày đầu tiên đi học

 

  • Các em tìm nghe bài hát.

     

  • Viết cảm nhận của em về nội dung, giai điệu bài hát vào tập (dài không quá 10 câu)

     

  • Nêu tên 3 tác phẩm của nhạc sĩ NGUYỄN NGỌC THIỆN mà em biết.
Tác giả: Quản trị viên

87