Thứ sáu, 19/2/2021, 10:52
Lượt đọc: 62

Âm nhạc 6 - Tuần 23 - Chủ đề: Vui đến trường

Học bài hát Ngày đầu tiên đi học

Chủ đề: Vui đến trường

         - Học bài hát: Ngày đầu tiên đi học

 

  1. Tìm hiểu về tác giả Nguyễn Ngọc Thiện.
  • Đọc lời ca – Nghe giai điệu bài hát quen thuộc “Ngày đầu tiên đi học" – Nêu nội dung bài hát.
  • Tập hát thể hiện sắc thái: nhẹ nhàng, tình cảm, vui tươi.
  • Chọn một bài tự chọn mà em yêu thích hát kết hợp vận động.

    2. Tìm một số bài hát nói về "Mái trường, thầy cô, bạn bè".

  • Chọn một bài tự chọn mà em yêu thích hát kết hợp vận động.
Tác giả: Quản trị viên

87