◄ Chào Mừng Năm Mới 2021 ►
Thứ ba, 14/3/2017, 0:0
Lượt đọc: 388

HỌP CHI BỘ VÀ CHUYÊN ĐỀ QUÝ 1

Chuyên đề “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong tư tưởng của cán bộ và Đảng viên”

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87