◄ Chào Mừng Năm Mới 2021 ►
Thứ năm, 12/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 276

[ HÓA 8] Bài 18 mol

- Định nghĩa: moℓ, khối lượng moℓ, thể tích moℓ của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc): (0oC, 1 atm). - Biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa lượng chất (n), khối lượng (m) và thể tích (V). -Tính được khối lượng moℓ nguyên tử, moℓ phân tử của các chất theo công thức.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87