◄ Chào Mừng Năm Mới 2021 ►
Thứ năm, 12/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 45

[HÓA 8] Bài 9: CÔNG THỨC HÓA HỌC

- Biết được CTHH biểu diễn chất gồm đơn chất, hợp chất - Biết cách ghi chỉ số, khi chỉ số là 1 không ghi. - Biết ghi CTHH khi biết KHHH hay tên nguyên tố và số nguyên tử mỗi nguyên tố - Biết mỗi CTHH còn chỉ 1 phân tử chất, xác định nguyên tố tạo chất, số nguyên tử mỗi nguyên tố và phân tử khối

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88