Thứ hai, 10/2/2020, 0:0
Lượt đọc: 300

Về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh nCoV đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2020

Học sinh được nghỉ học thêm 01 tuần nữa từ ngày 10/02/2020 đến ngày 16/02/2020. Ngày thứ hai 12/02/2020 học sinh đi học lại bình thường theo thời khóa biểu.

Tác giả: KHÁNH HỘI

Tin cùng chuyên mục

163