Chi ủy viên

Nguyễn Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Hải Yến

Ngày sinh: 18/1/1976

Phó Bí Thư Chi Bộ

Lâm Thị Thanh Thúy
Lâm Thị Thanh Thúy

Ngày sinh: 8/8/1982

Bí thư Chi Bộ

Lê Trường Chinh
Lê Trường Chinh

Ngày sinh: 30/9/1982