◄ Chào Mừng Năm Mới 2021 ►
Thứ năm, 12/10/2017, 0:0
Lượt đọc: 219

[HÓA 8] Bài 19: CHUYỂN ĐỔI GIỮA KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH VÀ LƯƠNG CHẤT

- Biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa lượng chất (n), khối lượng (m) và thể tích (V) moℓ phân tử của các chất theo công thức. - Tính được m (hoặc n hoặc V) của chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn khi biết các đại lượng có liên quan .

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87