Thứ tư, 17/2/2021, 12:31
Lượt đọc: 70

Thể dục 6 - Tuần 22 & 23 - BẬT NHẢY, ĐÁ CẦU, CHẠY BỀN

 

BẬT NHẢY – ĐÁ CẦU– CHẠY BỀN

 

1. Bật nhảy: Ôn để thực hiện 1 số động tác bổ trợ như:

   - Đá lăng trước.

   - Đá lăng sang ngang.

 

*Chạy đà 3 bước giậm nhảy vào hố cát hoặc nệm. CB: Đứng chân lăng trước bằng cả bàn

chân, trọng tâm dồn về trước, 2 tay buông tự nhiên.

 

* ĐT :Chạy đà tăng dần tốc độ giậm nhảy tích cực đưa người lên cao ra trước - kết hợp co chân lăng chạm đất bằng 2 chân và đánh tay phối hợp tự nhiên.

                    

                   Tùy theo người thuận chân trái và chân phải.

 

 

3. Đá cầu: - Ôn tập đá cầu (tự do)

 

4. Chạy bền: Học sinh chạy 3 – 4 vòng quanh sân trường.

 

Tác giả: Quản trị viên

163