Thứ tư, 17/2/2021, 16:42
Lượt đọc: 55

Thể dục 9 - Tuần 22+23 - TTTC (BÓNG CHUYỀN) + NHẢY CAO + CHẠY BỀN

NỘI DUNG: TTTC (BÓNG CHUYỀN) + NHẢY CAO + CHẠY BỀN

 1. BÓNG CHUYỀN. ÔN ĐỆM BÓNG THẤP TAY QUA LẠI VỚI NHAU.

  LƯU Ý: NẾU KHÔNG CÓ BẠN TẬP CHUNG THÌ CHÚNG TA CÓ THỂ ĐỆM BÓNG THẤP TAY TẠI CHỔ, CỐ GẮNG HẠN CHẾ RƠI BÓNG.

 2. NHẢY CAO: HOÀN THIỆN KỶ THUẬT NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA MÀ CÁC EM ĐÃ HỌC Ở LỚP 6, 7, 8.

  LƯU Ý: NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA GỒM CÓ 4 GIAI ĐOẠN.

 • GIAI ĐOẠN 1: CHẠY ĐÀ.
 • GIAI ĐOẠN 2: GIẬM NHẢY.
 • GIAI ĐOẠN 3: LĂNG CHÂN LẦN LƯỢC QUA DÂY.
 • GIAI ĐOẠN 4: TIẾP ĐẤT.
 • Ở NHÀ CÁC EM CÓ THỂ LẤY DÂY THUN CĂN NGANG VÀ TẬP LUYỆN ( CẢNH BÁO KHÔNG LẤY CÁC THANH GỖ, THANH SẮT NHỮNG LOẠI DÂY KHÔNG CÓ ĐỘ CO GIÃN TẬP VÌ SẼ GÂY CHẤN THƯƠNG.)
 • BẮT ĐẦU TẬP CÁC EM CĂN DÂY THUN VÀO HAI ĐẦU CỐ ĐỊNH, CHIỀU CAO DÂY NGANG VỚI HÔNG CỦA MÌNH LÀ OK.
 • CÁC EM CẦN XÁC ĐỊNH LẠI CHÂN NÀO LÀ CHÂN GIẬM NHẢY VÀ CHÂN NÀO LÀ CHÂN LĂNG CỦA MÌNH.
 • NẾU GIẬM NHẢY CHÂN TRÁI THÌ TA ĐÚNG BÊN PHẢI CỦA DÂY GÓC 30 ĐỘ NHÌN VÀO DÂY.
 • GIẬM NHẢY CHÂN PHẢI THÌ TA ĐỨNG BÊN TRÁI CỦA DÂY GÓC 30 ĐỘ NHÌN VÀO DÂY.
 • ĐỨNG VÀO VỊ TRÍ SAU ĐÓ CHẠY ĐÀ VÀO GIỮA DÂY, GIẬM NHẢY BẰNG CHÂN GIẬM NHẢY CỦA MÌNH, BẬT LÊN LĂNG CHÂN CÒN LẠI QUA DÂY VÀ ĐỒNG THỜI LĂNG CHÂN GIẬM NHẢY QUA DÂY, RƠI XUỐNG CHẠM ĐẤT BẰNG HAI CHÂN, (LƯU Ý PHẢI TIẾP ĐẤT BẰNG HAI CHÂN ĐỂ TRÁNH CHẤN THƯƠNG.)

 1. CHẠY BỀN: CHẠY VÒNG QUANH SÂN NHÀ

NAM: 500 m.

NỮ: 400 m.

Tác giả: Quản trị viên

87